deutsch :: English :: norsk
Signet der Landeshauptstadt Kiel

Kielfreden

2014 markerer 200-årsjubileet for Kielfreden. Da de danske, svenske og engelske diplomatene kom til enighet om fredsavtalen i den iskalde natten fra 14. til 15. januar 1814, var Kiel skueplass for europeisk historie. Dette er lite kjent i Kiel idag. Tvert imot: begivenheten er en gjenoppdagelse i den tyske historieskrivningen. Kielfreden står i skyggen av de store begivenhetene i Napoleonskrigene som Folkeslaget ved Leipzig (1813) eller Wienerkongressen (1815).

For de skandinaviske lands historie derimot er den 14. januar 1814 en avgjørende dato. Kielfreden førte til vidtgående territoriale forandringer og ga støtet til samfunnsmessige omveltninger. Danmark led det største tap: den danske helstaten, som var alliert med Frankrike, måtte avstå det store landet Norge til Sverige. Nordmennene grep sjansen og nyttet muligheten til å utvikle en moderne konstitusjon.

I kooperasjon med den Kongelige Norske Ambassaden presenterte Kiels by-og sjøfartsmuseum i Kiels bymuseum Warleberger Hof (14.1.-4.5. 2014) og I Felleshuset til De nordiske ambassdene i Berlin (15.5.-29.6.2014) en jubileumsutstilling på tre språk samt en bok som følger med utstillingen.

 

Historisk Seminar i Berlin, 26. mai

26. mai ble det arrangert et historisk seminar i Felleshuset til De nordiske ambassadene, der profilerte historikere fra Skandinavia og Schleswig-Holstein deltar.

Program for seminaret og deltagere finner du her (PDF-dokument) og på nettsiden til Den norske ambassaden www.norwegen.no.

 

Sideprogrammet, som finner sted samtidig med utstillingen, finnes her.